Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2o16/2o17 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve ve čtvrtek 1.září 2o16. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno v  úterý 31.ledna 2o17. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 3o.června 2o17.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.října a čtvrtek 27.října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.prosince 2o16
a skončí v v pondělí 2.ledna 2o17.

Vyučování začne v úterý 3.ledna 2o17.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.února 2o17.

Jarní prázdniny jsou pro Prahu 4 v termínu: 13.3. - 19.3.2o17

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13.dubna a pátek 14.dubna 2o17.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1.července 2o17 do pátku 1.září 2o17.

Období školního vyučování ve školním roce 2o17/2o18 začne v pondělí 4.září 2o17.

Dny otevřených dveří: 28.3., 17.5.2017

Zápis do 1. tříd: 4. a 5.dubna 2017,

Rozřazovací řízení do 3. třídy s rozšířeným vyučováním cizího jazyka:
25.4.2017 (10.5. náhradní termín)

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a se zaměřením na informatiku, doplňující přijímací řízení do 6.třídy s rozšířenou výukou jazyků:
1.6.2017 (14.6. náhradní termín)

Termíny třídních schůzek: 5.10. a 15.12.2016, 28.3 a 17.5.2017

50.výročí školy + vystoupení žáků pro rodiče "Šikuláda": 22.9.2016

Ředitelské volno: 18.11.2016

Školní jarmark: 15.6.2017

dalibor mašek © 2o15