Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Termíny akcí

Poslední schůze školního parlamentu 28.o6.2o17
Vydávání vysvědčení 3o.o6.2o17
Organizace školního roku 2017/2018 31.o8.2o17

dalibor mašek © 2o15