Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Termíny akcí

Obvodní kolo PC soutěží Aplikační software o1.o3.2o18
Obvodní kolo soutěže v programování o5.o3.2o18
Obvodní kolo PC soutěže www stránky 19.o3.2o18
Den otevřených dveří 27.o3.2o18
Zápis do 1.tříd o4.o4.2o18 - o5.o4.2o18
Třídní schůzky 18.o4.2o18
Rozřazovací řízení do 3. jazyk.třídy 24.o4.2o18
Mimořádné schůze školního parlamentu 15.o5.2o18
Květinový den 16.o5.2o18
Rozřazovací řízení do matematické a jazykové tříd o5.o6.2o18
Školní JARMARK 21.o6.2o18
Loučení se školním parlamentem v tomto roce 22.o6.2o18
Provozní porada 29.o6.2o18
Vydávání vysvědčení 29.o6.2o18

dalibor mašek © 2o15