Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Termíny akcí

Lepší místo na škole 14.o4.2o18 - 2o.o4.2o18
Sběr papíru 17.o4.2o18 - 19.o4.2o18
Rozřazovací řízení do 3. jazyk.třídy 24.o4.2o18
Ředitelské volno 3o.o4.2o18
Mimořádné schůze školního parlamentu 15.o5.2o18
Květinový den 16.o5.2o18
Rozřazovací řízení do matematické a jazykové tříd o5.o6.2o18
Školní JARMARK 21.o6.2o18
Loučení se školním parlamentem v tomto roce 22.o6.2o18
Vydávání vysvědčení 29.o6.2o18
Provozní porada 29.o6.2o18

dalibor mašek © 2o15