Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2o18/2o19 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2o18. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno   ve čtvrtek 31. ledna 2o19. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2o19.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2o18.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v v sobotu 22. prosince 2o18
a skončí ve středu 2. ledna 2o19.

Vyučování začne ve ve čtvrtek 3. ledna 2o19.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2o19.

Jarní prázdniny jsou pro Prahu 4 v termínu: 11. 2. - 17. 2. 2o19

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2o19.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2o19/2o2o začne v pondělí 2. září 2o19.

Den otevřených dveří: 26.3.2019

Zápis do 1. tříd: 3.4. a 4.4.2019

Rozřazovací řízení do 3. třídy s rozšířeným vyučováním cizího jazyka:
26.4.2019, (14.5. - náhradní termín)

Rozřazovací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a se zaměřením na informatiku, doplňující přijímací řízení do 6.třídy s rozšířenou výukou jazyků:
4.6.2019, (11.6. - náhradní termín)

Termíny třídních schůzek: 19.9.2o18, 29.11.2o18, 24.4.2019

Ředitelské volno: 9.5. a 10.5.2019

dalibor mašek © 2o15