Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Třídní učitelé – školní rok 2o19/2o2o

E-mailové kontakty na jednotlivé pracovníky jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni (zavináč) zsjilovska.cz

1.A
Heráňová Helena

1.B
Mgr. Velátová Jana

1.C
Mgr. Vacková Zuzana

2.A
Mgr. Podzimková Jitka

2.B
Kvapilová Lada

2.C
Mgr. Matlachová Alena

3.A
Mgr. Vondráčková Petra

3.B
Mgr. Kordíková Věra

3.C
Mgr. Havlíčková Michala

4.A
Ing. Gallie Viktoria

4.B
Mgr. Karlová Ivana

4.C
Mgr. Danišová Jitka

5.A
Mgr. Zelená Lenka

5.B
Mgr. Novotná Anežka

5.C
Mgr. Rašková Miroslava

6.A
Mgr. Havelková Vladimíra

6.B
Mgr. Semanová Zuzana

6.C
Ing. Sladovníková Eva

6.D
Mgr. Dobšová Ivana

7.A
Mgr. Šmejkalová Hana

7.B
Mgr. Dragounová Tereza

7.C
Mgr. Kudějová Martina

7.D
Mgr. Valečková Miriam

8.A
Mgr. Döllinger Tomáš

8.B
RNDr. Poštulková Helena

8.C
Mgr. Bínová Monika

9.A
Zachová Oldřiška

9.B
Ing. Fuchsová Šárka

9.C
Mgr. Bílková Markéta

dalibor mašek © 2o15