Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Třídní učitelé – školní rok 2o18/2o19

E-mailové kontakty na jednotlivé pracovníky jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni (zavináč) zsjilovska.cz

1.A
Mgr. Podzimková Jitka

1.B
Kvapilová Lada

1.C
Mgr Matlachová Alena

2.A
Mgr. Džupinová Hana

2.B
Mgr. Velátová Jana

2.C
Heráňová Helena

3.A
Ing. Gallie Viktoria

3.B
Mgr. Karlová Ivana

3.C
Mgr. Danišová Jitka

4.A
Mgr. Zelená Lenka

4.B
Mgr. Novotná Anežka

4.C
Mgr. Vondráková Renata

5.A
Mgr. Rašková Miroslava

5.B
Mgr. Marková Petra

5.C
Mgr. Vlčková Eva

5.D
Mgr. Havlíčková Michala

6.A
Bc. Šmejkalová Hana

6.B
Bc. Dragounová Tereza

6.C
Mgr. Kudějová Martina

6.D
Mgr. Valečková Miriam

7.A
Mgr. Döllinger Tomáš

7.B
RNDr. Poštulková Helena

7.C
Mgr. Bínová Monika

8.A
Zachová Oldřiška

8.B
Ing. Fuchsová Šárka

8.C
Mgr. Bílková Markéta

9.A
Mgr. Dalíková Helena

9.B
Mgr. Semanová Zuzana

9.C
Mgr. Lásková Blanka

dalibor mašek © 2o15