Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Rozvrhy a suplování – školní rok 2o21/2o22


Rozvrhy 2021/2022 k 1.9. 2021 v pdf souboru


Aktuální rozvrhy na školní rok 2021/2022


Změny rozvrhu – suplování

dalibor mašek © 2o15