Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Školní družina

Co chystáme

Nahlédnutí do ovocné zahrádky ŠDo3.o9.2o19

dalibor mašek © 2o15