Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Termíny akcí

O pohár starosty - šachový turnaj 23.o1.2o2o
Školní kolo počítačových soutěží Aplikační softwar 28.o1.2o2o
Vydávání vysvědčení 3o.o1.2o2o
Pololetní prázdniny 31.o1.2o2o
Přebor Prahy školních družstev v šachu o3.o2.2o2o
Jarní prázdniny 17.o2.2o2o - 21.o2.2o2o
EDISON 24.o2.2o2o - 28.o2.2o2o
Obvodní kolo počítačových soutěží Aplikační softwa 28.o2.2o2o
Den otevřených dveří 24.o3.2o2o
Zápis do 1.tříd o1.o4.2o2o - o2.o4.2o2o
Velikonoční prázdniny o9.o4.2o2o - 1o.o4.2o2o
Rozřazovací řízení do 3. jazyk.třídy 17.o4.2o2o
Třídní schůzky 28.o4.2o2o
Květinový den 13.o5.2o2o
Rozřazovací řízení do matematické a jazykové tříd o2.o6.2o2o
Školní jarmark o4.o6.2o2o
Vydávání vysvědčení 26.o6.2o2o
Ředitelské volno 29.o6.2o2o - 3o.o6.2o2o

dalibor mašek © 2o15