Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Termíny akcí

Informace uzavření školy 1o.o3.2o2o - 31.o5.2o2o
Zápis do 1.tříd o1.o4.2o2o - 3o.o4.2o2o
Rozřazovací řízení do matematické a jazykové tříd o9.o6.2o2o
Rozřazovací řízení do 3. jazyk.třídy o9.o6.2o2o
Vydávání vysvědčení 26.o6.2o2o
Ředitelské volno 29.o6.2o2o - 3o.o6.2o2o

dalibor mašek © 2o15