Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Termíny akcí

Propozice k Přeboru školy v šachu o9.11.2o18 - 2o.12.2o18
Sběr baterií a drobného elektra 12.11.2o18 - 31.o1.2o19
CO NÁS ČEKÁ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 29.11.2o18 - 21.12.2o18
Vánoční prázdniny 22.12.2o18 - o2.o1.2o19
Vydávání vysvědčení 31.o1.2o19
Pololetní prázdniny o1.o2.2o19
Jarní prázdniny 11.o2.2o19 - 17.o2.2o19
Velikonoční prázdniny 18.o4.2o19 - 19.o4.2o19
Velikonoční pondělí 22.o4.2o19
Třídní schůzky 24.o4.2o19
Rozřazovací řízení do 3. jazyk.třídy 26.o4.2o19
Rozřazovací řízení do matematické a jazykové třídy 11.o6.2o19
Vydávání vysvědčení 28.o6.2o19

dalibor mašek © 2o15