Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Termíny akcí

Sběr papíru 23.o4.2o19 - 25.o4.2o19
Třídní schůzky 24.o4.2o19
Rozřazovací řízení do 3. jazyk.třídy 26.o4.2o19 - 26.o4.2o19
Letní ŠD o1.o5.2o19 - 28.o6.2o19
Ředitelské volno o9.o5.2o19 - 1o.o5.2o19
Rozřazovací řízení do matematické a jazykové třídy 11.o6.2o19
Vydávání vysvědčení 28.o6.2o19

dalibor mašek © 2o15