Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Termíny akcí

Rozřazovací řízení do 6. tříd o7.o6.2o22
Jarmark o9.o6.2o22
Klub Uličník od 13.4.2022 12.o6.2o22 - 31.o5.2o22
Zápis do 1. třídy (UKR) 15.o6.2o22
Národní plán doučování 17.o6.2o22 - 3o.o6.2o22
LETNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA 2o.o6.2o22 - 3o.o6.2o22
Vydávání vysvědčení 3o.o6.2o22
Intenzivní výuka českého jazyka pro děti-cizince o1.o7.2o22 - 21.o8.2o22

dalibor mašek © 2o15