Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Výsledky žáků v celostátních testech Scio, Kalibro

Každoročně se škola zapojuje do srovnávacích testů.
Škola získala ocenění společnosti SCIO:

Ocenění společnosti Scio

Výsledky jsou uvedeny v následujících grafech (pro zvětšení klikněte na graf):

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o19/2o20):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO anglický jazyk (školní rok 2o19/2o20):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 5. ročnících (školní rok 2o18/2o19):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o18/2o19):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO anglický jazyk (školní rok 2o18/2o19):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 5. ročnících (školní rok 2o17/2o18):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o17/2o18):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO anglický jazyk (školní rok 2o17/2o18):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 5. ročnících (školní rok 2o16/2o17):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o16/2o17):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 7. ročnících (školní rok 2o15/2o16):
grafické znázornění

Výsledky testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE
v 7 ročnících (školní rok 2o15/2o16):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o15/2o16):
grafické znázornění

Výsledky testování anglického a německého jazyka v rámci projektu SCATE
v 9 ročnících (školní rok 2o15/2o16):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 5. ročnících (školní rok 2o14/2o15):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 7. ročnících (školní rok 2o14/2o15):
grafické znázornění

testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE

Výsledky testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE
v 5. a 7. ročnících (školní rok 2o14/2o15):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka, anglického a německého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o14/2o15):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 7. ročnících (školní rok 2o13/2o14):
grafické znázornění

Výsledky testování SCIO obecných studijních předpokladů, matematiky
a českého jazyka v 9. ročnících (školní rok 2o13/2o14):
grafické znázornění

>

dalibor mašek © 2o15