Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Zájmové kroužky

Zájmových kroužky na škole jsou organizovány ve spolupráci s Klubem rodičů

Cena za kroužky (pokud není uvedeno v přehledu jinak) je 300 Kč za 45 min. (1 vyučovací hodina), 400 Kč za pololetí a hodinu týdně, 600 Kč za pololetí a hodinu a půl týdně, 800 Kč za dvě hodiny. 1600 Kč za 4 hodiny a pololetí týdně. Kroužky je možné platit bezhotovostně, převodem na účet (č.ú.: 73686349/0800). V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol kroužku (uveden v přehledu kroužků) a do zprávy pro příjemce jméno žáka. Potvrzení o zaplacení předejte vedoucímu kroužku.
V cenách kroužků nejsou zahrnuty náklady na materiál.

V 1. pololetí školního roku 2021/2022 budou kroužky organizovány tak, aby nedocházelo ke kontaktu účastníků kroužků z jiných škol s žáky školy a v minimální míře se porušovalo složení kolektivů tříd.

Přehled zájmových kroužků organizovaných SRŠ při ZŠ Jílovská:


Zájmové kroužy externích subjektů pro žáky ZŠ Jílovská
Kroužky cizího jazyka - jazyková škola Libere

Top Dance Prague – Taneční škola Ivy Langerové Judo Academydalibor mašek © 2o15