Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Zapojení do projektů

Projekt OP VVV

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
výzva č. 02_16_023
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005112
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

dalibor mašek © 2o13