Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Zapojení do projektů

Národní plán doučování 2022

Projekt OP VVV

Šablony III ZŠ Jílovská
Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020263
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Projekt Modernizace kuchynky

Projekt "Modernizace kuchyňky
ZŠ Jílovská 1100/16
PROJEKT:
ZŠ Jílovská - Modernizace kuchyňky
reg.č.CZ.07.4.67/0.0/17_054/0001002
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Projekt OP VVV

Šablony II ZŠ Jílovská
výzva č. 02_16_023
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0013279
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Projekt OP VVV

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
výzva č. 02_16_023
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005112
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
ZŠ Jílovská - Modernizace zařízení a vybavení školy s ohledem na jedinečnost každého žáka
Reg. č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000551
Spolufinancováno Evropskou unií


Projekt OP VVV

dalibor mašek © 2o13