Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Basic information in English

Vítejte znovu na stránkách Základní školy Jílovská !

Co se chystá

Jarní prázdniny 22.o2.2o21 - 28.o2.2o21
Organizace výuky od 1. 3.2021 o1.o3.2o21 - 21.o3.2o21
Informace k zápisu do 1.tříd a k organizaci DOT o2.o3.2o21 - o4.o4.2o21
další plánované akce

dalibor mašek © 2o15