Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

Basic information in English

Vítejte znovu na stránkách Základní školy Jílovská !

Co se chystá

Srdíčkové dny na naší škole 17.o9.2o19 - 27.o9.2o19
Sběr papíru - září 17.o9.2o19 - 19.o9.2o19
Třídní schůzky 18.o9.2o19
další plánované akce

dalibor mašek © 2o15